Giúp mình edit cho bộ Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi


Hiện nay bộ “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi” đang thiếu edit. Vì đây là bộ lớn nhất của nhà với số chương nhiều nhất nên mình cần 1 số lượng lớn edit để phụ giúp nhà. Truyện sẽ được chia nhỏ để gửi đến các edit cùng nhau hợp tác để hoàn thành

Hy vọng các bạn có thể giúp nhà để hoàn thành bộ này.Chân thành cám ơn