Tướng công không xuất gia – Chương 5 – Chương 5.4


Chương 5.4 

Edit: Kally

“ Phải không? Con đi tìm mẹ”. Không đợi nói cho hết lời, Nguyệt Nha Nhi giống như tên bắn vọt đi vào. “ Mẹ ơi, Nha Nhi về rồi……” Vừa đi vừa gọi, đi qua hoàn cảnh quen thuộc từ nhỏ đến lớn, cuối cùng giống như trước kia chui vào trước cửa phòng, mới định gõ cửa, cửa phòng đã tự động mở ra.

Tiếp tục đọc