Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 6 – Chương 6.2


 Chương 6.2

Editor: darkAngel

“Còn cao hơn so với ta nữa đây, cuối cùng ngươi cũng có chút tác dụng.” Cung Diễm híp mắt cười với nàng, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên vẻ khoái trá, cuộn dây trong tay cũng không thả hẳn ra, để cho diều hâu của nàng bay thấp hơn của nàng.

Tiếp tục đọc