Sao lại lên nhầm giường – Chương 15- Chương 15.2


Chương 15.2: Mạnh mẽ đoạt nữ nhân

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Sơn tặc Đại Bàn Tử ( người mập mạp) kia chỉ lo cắn chân gà căn bản không để ý bọn họ nói chuyện gì, miệng dính đầy dầu mỡ ngốc cười một tiếng: “Long thiếu chủ, ngài lại muốn thành thân sao?”

Tiếp tục đọc