Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 45


Chương 45: Tâm mang ý xấu

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

 Tề Hiểu Nhã quay về nhà mình, nói cho người Tề gia tin Mai Hiển Diệu đính hôn cùng Cốc Nhược Vũ, hơn nữa sắp tới ngày thành hôn, người Tề gia nghe xong có những phản ứng khác nhau, nhưng có chung một điểm nhau là đều tức giận .

Tiếp tục đọc