Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 46


Chương 46: Gặp lại ở Ti đô

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Khí hậu ở Vân Châu Ti Đô từ trước đến nay đều dễ chịu, cho nên tới gần Ti Đô một chút, ba người Phượng hiên liền cảm thấy nơi này không nóng bức giống các địa phương khác, vì thế, Phượng Tiêu cùng Phượng Địch ngươi một câu, ta một câu  bắt đầu thảo luận vấn đề thời tiết. Đầu óc Phượng Hiên lại nghĩ đến chuyện khác, hắn cảm thấy là lạ ở đâu đó, giống như mình quên mất một việc gì đó.

Tiếp tục đọc

Tướng công không xuất gia – Chương 10 – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Kally

Nói đến cũng thật không biết nên vui hay nên buồn?

Vui là đêm đó Triệu Nghiên Nghiên vu cáo không thành, sự tình bại lộ, dưới sự ép hỏi của mọi người không thể không nói ra hết thảy ngọn nguồn. Có thể nói là do xấu hổ không chịu nổi, đáy lòng cũng biết là chuyện xấu tới mức này, vương phủ không có khả năng dung hạ hai người bọn họ, hai mẹ con cực kỳ thức thời, sáng sớm hôm sau liền lặng lẽ lên xe ngựa trở về Dương Châu, chắc là sau này cũng không dám lên kinh tác uy tác phúc nữa!

Tiếp tục đọc