Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.1


 Chương 7.1

Editor: darkAngel

Ai cũng biết trong Ác Quỷ Cốc là một đám người còn giống ác quỷ hơn ác quỷ thật, cho dù bọn họ thật sự có thâm cừu đại hận gì, cũng chỉ dám đứng từ xa mà nguyền rủa bọn họ, không có người thực dám dùng mạng mình mà đi cài nơi cực ác này mà thử độ may rủi.

Tiếp tục đọc