Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 47


Chương 47: 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

 Trong lúc dùng bữa, Tề Hiểu Nhã tuy rằng bị hành động gắp rau cho Cốc Nhược Vũ của Mai Hiển Diệu làm nổi lên lòng ghen tỵ, nhưng mỗi khi thanh âm nói chuyện của nam tử ngồi phía sau truyền đến tai, cảm thấy âm thanh của hắn thật dễ nghe, nhịn không được liền rời đi lực chú ý

Tiếp tục đọc

Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.2


 Chương 7.2

Editor: darkAngel

Cung Diễm cũng liếc mắt một cái, thầm nghĩ hắn còn phải nhịn một tháng mười ngày nữa, tươi cười trên mặt không khỏi thêm chút lo lắng. Thân hình mảnh mai của người trước mắt này không cần có cử chỉ khiêu khích gì, liền đủ để đả động dục niệm trong cơ thể hắn.

Tiếp tục đọc