Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 49


Chương 49: 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Tuy nói tiểu ác ma ở nơi nào đó trong lòng hối hận dậm chân, nhưng, Phượng Hiên là ai, làm sao có thể để chuyện này làm khó hắn, cho nên hắn lo lắng không được bao lâu liền trấn tĩnh lại, cất bước quay về khách sạn.

Tiếp tục đọc

Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.3


Chương 2.3

Edit: Kally

Chậc! ỷ vào cha hắn ta là quan lớn nên khinh người sao? Hậu trường của Thiên Hương Lâu này cũng không yếu nha, nói đi ra cũng rất dọa người. Chưởng quầy ở trong đáy lòng phỉ nhổ, thế nhưng ở mặt ngoài vẫn rất là cung kính, biểu tình một bộ rất là khó xử.

Tiếp tục đọc