Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.4


Chương 4.4

Edit: Kally

“ Không không không! Ân nhân cứu mạng của cô không phải ta!” Vội  vàng xua tay làm rõ.

“ Như thế nào không phải?” Dương Diễm Ca vẻ mặt hãm hại thành công nên đắc ý. “ Liên Nhi cô nương, mới vừa rồi cô hẳn là nhìn thấy là hắn ra vàng lá, ân nhân của cô quả thật là hắn!”

Tiếp tục đọc