Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Kally

“Thứ tốt này chính mình bị thương sao lại không cần, chẳng lẽ tiết kiệm để cho người khác xài mới được sao?” Liếc xéo hắn một cái, Nguyệt Nha Nhi cười mắng. “ Nếu không có cha đặc biệt dụng tâm đối với đệ ngay từ khi còn bé, luyện ra được loại quái thai như đệ, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi là miệng vết thương tự lành mà không cần dược, ta nghĩ đệ đời này cũng chỉ có thể vác mặt hoa đi ra gặp người!” Nhìn cái mức độ của loại vẩy kết này, có thể thấy được vài canh giờ trước vết gãi có bao nhiêu nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc