Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 51


Chương 51: Thất bại trong gang tấc 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Trong mắt lộ ra vẻ khát vọng sâu sắc, đầu ngón tay hơi hơi run run, cái trán lâm tấm mồ hôi, trong lòng hồi hộp, sau khi toàn bộ nước trong ấm trà vào bụng mục tiêu, tay vì kích động mà cầm chặt quân cờ, nàng thành công! Phương Tư Liên hạ mí mắt xuống che đậy nội tâm đang kích động, nàng không phải là người đầu tiên lập kế hoạch lên người biểu ca Phượng Hiên, nhưng mà nàng lại là người đầu tiên thành công cũng sẽ là người duy nhất!

Tiếp tục đọc