Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 26


Chương 26: Thiếu niên hoài xuân 

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

A a a a a a a a ~~ “A! Rất ngứa a ~ rất ngứa a!” Phó Vân Ngọc bỗng nhiên kêu to lên, kéo mạnh tay áo cố ý để trước mặt quan binh kia, dùng sức gãi, “A ~ rất ngứa, đau a ~ khó chịu muốn chết, toàn thân đều ngứa!”

Tiếp tục đọc