Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 63


Chương 63: Dạ yến

Edit:  dark Angel

Chú ý: Tiếp tục là cảnh H 20+, mọi người ai chưa đủ tuổi thì quay ra, còn ai đã vào thì tự chịu lấy, mình đi tiếp máu tiếp đây ~.~

Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt? Chính là tâm tình hiện tại của nàng.

Tiếp tục đọc

Càng độc càng ngọt ngào – Chương 9 – Chương 9.1


Chương 9.1

Edit: Kally

“ Ha ha ha… thật là khéo a! Tuyền tiểu tử ngươi là đoán ra tiểu cữu sẽ đến chỗ này của ngươi, nên riêng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon mở tiệc chiêu đãi ta, này là để tỏ lòng biết ơn về quà đầy tháng sao?” Tiếng cười càn rỡ dai dẳng không dứt, chảy nước miếng thèm thuồng nhìn một bàn đầy món ngon mỹ thực.

Tiếp tục đọc