Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 56


Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Đã nhiều ngày, cả Phượng phủ bao trùm một tầng không khí thấp, mỗi người làm việc đều nhẹ tay nhẹ chân, nói chuyện lại hạ giọng, từ trước đến nay chủ nhân luôn luôn cười nhưng nay mặt không có chút biểu cảm, làm cho mỗi người bọn họ khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía, lại thêm nghe nói tông chủ tiền nhiệm cùng đám người đại thiếu gia lại bị nhốt lại, ai biết tông chủ đại nhân có muốn tìm nơi trút giận mà đem tức giận đổ lên người bọn họ.

Tiếp tục đọc

Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 34


Chương 34: Cha và con gái đoàn tụ

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Hừ! Từ sau ngày điều tra không có tin tức Phó Chính chết, Mộ Dung Phục gia tăng cường độ đi tìm hiểu tin tức vị trí hiện tại của ông. Nếu ông đoán không sai, thì Phó Chính hẳn là còn đang bị nhốt ở trong nhà lao, cho nên, ông đã đặc biệt tăng thêm mấy vị cao thủ lẻn vào trong nhà lao thăm dò, một khi tìm được người, bất kể tiêu bao nhiêu cũng đều phải cứu ra. Ông vốn muốn tìm hiểu nguồn gốc của án oan kia, bắt cẩu quan kia lại, vì Phó chính rửa sạch oan khuất. Nhưng mà thế lực đằng sau Giang gia kia quá lớn, ông không thể không kiêng nể. Mộ Dung gia của ông đời đời đều là tướng quân, vài năm gần đây trong triều đã có chút thế lực, trải qua vất vả ông mới duy trì cho tới ngày hôm nay, cho nên ông không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiếp tục đọc