Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 57


Chương 57: Sở thích đoạn tụ

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Trước ba mươi hai tuổi, Phượng hiên chỉ có một vị nương tử kia thôi, chỉ tiếc người duy nhất hắn yêu đã hương tiêu ngọc huân rồi, cho nên cho đến tận này, phong độ của hắn vẫn như vậy, dung nhan hoạ thuỷ nguy hại chúng nữ của hắn vẫn là như cũ – một thân quý tộc vui vẻ đơn độc, cho nên chúng nữ đều hăm he muốn tranh được miếng thịt béo thượng đẳng này.

Tiếp tục đọc