Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 66


Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Vì đã thành thân nên mình thay đổi cách xưng hô nhé cả nhà!!!!

Nàng, nàng, nàng muốn giết cái tên đại lừa gạt kia! Đây là chuyện thứ nhất Cốc Nhược Vũ nghĩ đến sau khi tỉnh dậy.

Tiếp tục đọc