Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 71


Chương 71: Tỷ thí võ công

Edit:  dark Angel

“Vận Vận ~” Thập Tam luống cuống nhìn Hi Vận đang tối sầm mặt.

Kỳ Mộc Cách bên cạnh hắn nhìn lướt qua Hi Vận, lại xem xét Thư Di, cuối cùng tầm mắt rơi lên người Thập Tam, khẽ giật ống tay áo của hắn hỏi: “Dận Tường, các nàng là ai?”

Tiếp tục đọc