Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 68


Chương 68: Ý tại ngôn ngoại 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Cốc Nhược Vũ đang há cái miệng nhỏ nhắn dùng bữa, cẩn thận từng li từng tí để đồ ăn không dính vào khăn che mặt, bỗng nHiên một bàn tay đưa qua, sau đó, nàng phát hiện khăn che mặt của mình bị đoạt đi mất, lại nhìn qua, thấy cái tay không được sự cho phép của nàng mà tự tiện lấy đi khăn che mặt là của Phượng Hiên .

Tiếp tục đọc