Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 71


Chương 71:  Dọc đường vui vẻ

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

“Wow, thật thoải mái!” Bé là người đầu tiên bước lên xe ngựa, ngồi ở trên ghế ngồi êm ái, khiến bé mừng rỡ nhảy hai cái.

“Thả, thả ta xuống!” Bị Phượng Hiên ôm vào bên trong buồng xe, Cốc Nhược Vũ vươn nắm tay đấm nhẹ hắn hai cái.

Tiếp tục đọc