Sao lại lên nhầm giường – Chương 20


Chương 20: Nguy cơ chồng chất

Edit: tocretre

Beta:  Cục bột Aly

“Hà Vân Chích ngươi mở cửa cho ta!” Nại Gia Bảo đứng ở ngoài cửa phòng điên cuồng gõ, Hà Vân Chích chỉ nói qua cửa sổ một câu  nàng ngủ nơi khác, cũng không nói gì thêm nữa.

“Đừng kêu nữa Gia Bảo, phu quân ngươi nhất định là tức giận” Chu Tử Long vừa  luyện kiếm trở về, đúng lúc nghe tiếng như quỷ rống của Nại Gia Bảo.

Tiếp tục đọc