Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 45


Chương 45: Sự yên tĩnh trước cơn bão táp

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Lại nói về Phó Chính ở bên kia, từ sau khi Phó Vân Ngọc đào hôn, liền tức giận đến bệnh nặng một thời gian, đợi cho bệnh khi đã tốt hơn, tự giác không thể để cái mặt già nua này ở Mộ Dung gia, vì thế ra phía đông thành mua một ngôi nhà, mặc dù Mộ Dung Phục vẫn luôn giữ lại, nhưng ông vẫn quyết tâm chuyển ra khỏi Mộ Dung phủ. Mướn thêm mấy gia đinh cùng hộ viện, cuối cùng đã đem chỗ ở vắng ngắt thành nơi có chút nhân khí. Cho dù chuyện này đã làm xong tốt đẹp, nhưng khi nghĩ đến nữ tử bất hiếu kia của mình đều tức giận đến dựng râu trừng mắt, tuy là như thế, ông vẫn phái người vụng trộm đi tìm hiểu hành tung của Phó Vân Ngọc, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, một mình phiêu bạc bên ngoài vẫn có chút lo lắng .

Tiếp tục đọc