Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 120


Chương 120: Ăn nói khép nép 

 Edit: paris eff

“ Chỉ là cái gì ? ” Hắn ném nàng lên giường rồi đè lên người nàng, gắt gao ép hỏi, hơi thở phả lên mặt nàng. “ Người đừng qua loa tìm lý do để lừa gạt bổn vương. Ngươi hẳn đã biết tính tình của bổn vương. Bổn vương ghét nhất bị người lừa gạt và giấu diếm. ”

Tiếp tục đọc