Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 92


Chương 92:  Kết cục của cha vợ

Edit: ss gau5555

“Phượng đại nhân, chuyện này, là vì sao? Hạ quan, có đắc tội, với ngài, làm cho ngài, tức giận như thế, ngài, ngài chỉ ra a! Hạ quan nhất định chịu nhận lỗi!” Thiếu chút nữa đau đến ngất đi Thôi Nhân Quý hiểu được tai ương vào trong lao lần này tuyệt đối là bởi vì không rõ nguyên nhân mà đắc tội với Phượng hiên. Vậy tin đồn trong triều Phượng hiên đối đầu cùng với Hoắc uy thâm giờ phút này xem ra lại sai, chỉ thấy Hoắc uy thâm kia từ đầu tới đuôi không hề phản đối hành vi của Phượng hiên, Phượng hiên căn bản vẫn đứng ở vị trí chủ đạo. Lúc này người trong ngục không nhiều lắm, chỉ sợ đều là tâm phúc của hai người  .

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 23


Chương 23: Kết thúc trong không vui

Edit: Cá lười

      Tất cả sơn tặc ngồi đây, chỉ có Xảo Nhu Nhi là học qua vài năm kinh thư, những người khác hoàn toàn không hiểu ý đối Hà Vân Chích và Chu Tử Long, Nại Gia Bảo mải tập trung vào đồ ăn, lười để ý hai người họ.Xảo Nhu Nhi nghe  Hà Vân Chích đối thơ, không khỏi phát ra lời tán thưởng:” Hà công tử đối thơ thật tinh tế nha, Câu câu lưu loát, hợp tình hợp lý…”.

Tiếp tục đọc