Nha hoàn không chịu gả – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Ediy: Kally

Tuyền thiếu gia chưa từng khinh bạc nàng, nay sao hắn lại vượt rào đưa tay giữ thắt lưng của nàng? Mạc Liên Nhi thoáng chốc cảm thấy tim đập thật nhanh, má phấn đà hồng, càng tăng thêm vẻ thanh lệ xinh đẹp. bất quá trước công chúng, nhiều người ở đây như vậy, nàng ngược lại không dám lộ ra, chỉ có thể khẩn trương đến thân thể cứng nhắc. Lặng lẽ đưa mắt trộm dò xét hắn, lại lạc vào  trong một đôi mắt đen thâm thẳm.

Tiếp tục đọc

Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 95


Chương 95:  Kế hoạch ám sát

Edit: ss gau5555

Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Phượng Hiên tiến hành thuận lợi. Hoàng thượng hạ thánh chỉ, Phượng Thiếu Vân giao cho hắn tông chủ Phượng thị hiện nay xử trí, Thôi gia bị tịch thu tài sản lưu đày, lần này người hắn trở về muốn trừ bỏ, toàn bộ đều rửa sạch sẽ giống như hắn mong muốn. Những ngày tiếp theo, Phượng hiên như là mèo bắt được chuột, cầm nhóm con mồi trên tay vừa chỉnh vừa chơi đùa, không vội mà hưởng dụng.

Tiếp tục đọc