Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 103


Chương 103: Mưa gió sắp đến

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Bốn tháng tiếp theo, thỉnh thoảng chuyện của Mai gia lại bị Phượng hiên lấy ra làm thuốc phẩm chế cho cuộc sống thêm thú vị. Ngự Hạo Manh quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, làm cho Mai gia cứ vậy mà gà bay chó sủa. Trong lúc đó, cảm thấy chưa đã nghiền, Phượng hiên còn thực sự “Không cẩn thận”  khiến Ngự Hạo Manh biết được Mai gia chính là nhà bác ruột của Cốc Nhược Vũ, có thể nghĩ, hận Cốc Nhược Vũ đến tận xương Ngự Hạo Manh khiến Mai gia đã thảm càng thêm thảm, nàng ta sẽ chỉnh cho Mai gia chết đi sống lại.

Tiếp tục đọc