Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Phiên ngoại 2


Chương phiên ngoại 2

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Tuy rằng bữa tiệc tròn một tuổi tân khách đến không nhiều lắm, nhưng cũng đều là những người hết sức quen thuộc, bởi vậy không khí vô cùng náo nhiệt. Đáng nhắc tới chính là, Uyển Dung cũng mang thai, cho nên lại càng có vẻ vui mừng. Phó Vân Ngọc cùng A Căn ca hai người xuống tiếp khách, lần lượt kính rượu, ngồi xuống châu đầu ghé tai một hồi. Qua một hồi, Phó Vân Ngọc gọi Tiểu Liên lại đây, ở bên tai nàng dặn vài câu, Tiểu Liên vội vàng rời khỏi phòng khách.

Tiếp tục đọc