Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 105


Chương 105: Kháng chỉ bất tuân

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Tiếp tục yến hội về sau, Phượng Trọng Nam chỉ có một dạng đó là ăn no, không thì tức giận!

Phượng Hiên là ai? Không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua là tôn chỉ từ trước đến nay hắn làm theo. Bốn tháng gần đây hắn cảm giác được phụ thân đại nhân của mình thật sự quá mức an tĩnh, không gây gổ làm cho hắn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này phụ thân tốt đẹp của mình đâm một đao sau lưng, cho nên sau khi biết chuyện đám hỏi tuyệt đối sẽ rơi ở trên đầu mình, thì hắn hôm nay tâm tình không tốt mà không giơ chân nhắm trúng Phượng Trọng Nam là không được.

Tiếp tục đọc