Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 106


Chương 106: Cũng chính là bằng hữu 

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Đêm hôm đó, phượng hiên dương dương tự đắc tranh công nói với Cốc Nhược Vũ: “Nương tử, vi phu thông minh không?”

“Ừm, phu quân thông minh nhất rồi!” đầu nhỏ của Cốc Nhược Vũ nặng nề mà gật .

Tiếp tục đọc