Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 107


Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Máu, vì sao khắp nơi đều là máu tươi chứ? Trước mắt Cốc Nhược Vũ còn không ngừng hiện lên một màn chứng kiến lúc trước. Đau! Đau quá! Bụng truyền đến cảm giác đau bụng sinh làm cho trán nàng đổ đầy mồ hôi.

Tiếp tục đọc