Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 108


Chương 108: Không nói gì mà từ biệt

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Một đêm không ngủ không chỉ có Hồng Hi Nghiêu bọn họ, mà còn có Bích Nhân Hoành. Ban đêm từng xông vào Phượng phủ không thành công, giờ đây hắn đang ngồi ở thư phòng vẫn không nhúc nhích suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ.

Tiếp tục đọc