Sao lại lên nhầm giường – Chương 18- Chương 18.2


Chương 18.2: Chẻ tre mà vào

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Hà Vân Chích đột nhiên mở mắt, Động tác?! Tã lót? Trẻ con ở trong tã lót có thể làm được chuyện duy nhất chính là e e a a mở bàn tay nhỏ bé nắm, bắt loạn, hắn đưa cây đuốc lên răng cắn, lưng nghiêng người dựa vào trên phiến đá phía sau, làm như tấm đệm, hai tay giống như trẻ con làm động tác mở duỗi.

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.2


Chương 17.2: Hiệp thứ nhất

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Nếu hắn giả thiết không sai, thì câu thứ hai sẽ rất đơn giản, Xuân phong, ý tứ hàm xúc trời đông giá rét chào cảm ơn xuân ý dạt dào để vạn vật sống lại, từ sương hóa nước…… vậy đó là…….chữ: ‘Tùng’!

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 16- Chương 16.2


Chương 16.2: Thả hổ về rừng

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Xảo Nhu Nhi vỗ bàn nhảy dựng lên, sắc mặt đanh đá đều để lộ ra: “Chàng! Chu Tử Long!!! Chàng thật sự muốn làm ta tức chết sao?! Ta hiện tại sẽ nói cho chàng biết, chỉ cần ta Xảo Nhu Nhi còn sống một ngày, thì chàng cũng đừng mở tưởng đến chuyện đưa nha đầu kia vào cửa!!!!”

Tiếp tục đọc