Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.1


Chương 9.1

Editor: darkAngel

“Làm sao vậy? Lâu chủ.” Bạch Tiêu Diêu khó hiểu nhìn Cung Diễm đột nhiên dừng ngựa.

“Ta không đi.” Không thể giải thích nỗi bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng, Cung Diễm quay đầu ngựa, “Các ngươi tự đi đi.” Không biết vì sao, bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu của hắn.

Tiếp tục đọc

Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 8 – Chương 8.2


 Chương 8.2

Editor: darkAngel

“Diễm chủ…” Dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn, nàng vội vàng sửa miệng, “Diễm, Tiểu Thạch Đầu sẽ ở cùng chàng cả đời, hai đời, ba đời, Tiểu Thạch Đầu chỉ thừa nhận chàng, chàng là chủ tử, là trượng phu, là người quan trọng nhất của Tiểu Thạch Đầu.”

“Ngươi thực ngoan, khi về ta sẽ mang đường cho ngươi ăn.” Cung Diễm cười cười cắn vành tai nhỏ của nàng.

Tiếp tục đọc

Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.3


 Chương 7.3

Editor: darkAngel

“Ta cũng không phải yêu quái, làm sao có thể không chết, có lẽ lát nữa uống nước liền bị nghẹn mà chết.”

“Diễm chủ tử đừng nói lung tung, nếu Diễm chủ tử chết, Tiểu Thạch Đầu sẽ chết trước Diễm chủ tử.” Nàng hoảng hốt, nước mắt rơi càng nhiều.

Tiếp tục đọc

Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 7 – Chương 7.2


 Chương 7.2

Editor: darkAngel

Cung Diễm cũng liếc mắt một cái, thầm nghĩ hắn còn phải nhịn một tháng mười ngày nữa, tươi cười trên mặt không khỏi thêm chút lo lắng. Thân hình mảnh mai của người trước mắt này không cần có cử chỉ khiêu khích gì, liền đủ để đả động dục niệm trong cơ thể hắn.

Tiếp tục đọc