Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 22


Chương 22: Trong phòng ngủ rất đúng nói

Edit: Tui là cô dâu

Beta: Đế Vương

“Uy , ngươi rốt cuộc mấy tuổi a?” Tiến đến cung điện, Đồng Tiểu Nhạc đưa hoa vất vả hái được đến tùy tiện cắm vào bình, sau đó liền hướng đến Thái thượng hoàng vừa mới tỉnh ngủ đặt câu hỏi.

“Mấy tuổi? Để cho ta ngẫm lại.” Thái thượng hoàng đại nhân rõ ràng còn không có tỉnh táo lại.

Tiếp tục đọc

Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 18


Chương 18: Trèo tường gặp được đắc ý hoàng đế

Edit: Tui là cô dâu

Beta: Đế Vương

“Chinh phục đại kế bước đầu tiên, làm cho hắn phát hiện được ta đắc ý!”

Đồng Tiểu Nhạc nắm bút lông, trên giấy cong vẹo viết xuống như vậy một loạt chữ to.

Tiếp tục đọc

Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 17


Chương 17: Thái thượng hoàng có phá hư tật xấu

Edit: Tui là cô dâu

Beta: Đế Vương

Hoàn hảo hoàn hảo, Đồng Tiểu Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn chính là lấy tay, không phải dùng miệng. . . . . .

Nàng rất muốn thân mỹ nam một chút, nhưng là càng tưởng, càng muốn khắc chế. Nụ hôn đầu tiên nha, đương nhiên muốn tốt đẹp, muốn lãng mạn, không thể tùy tiện dâng ra, càng không thể bị người đánh cắp chiếm tiện nghi.

Tiếp tục đọc