Tiểu Thất Chậm Đã – Phiên ngoại 6


Phiên ngoại 6

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Từ nhỏ Lưu Tư Nhược đã thích bám theo Tống Dịch, khi còn bé theo Nhược Thủy đến Thông Hứa, một khi có cơ hội liền đi theo sau mông Tống Dịch mà kêu Dịch ca ca này Dịch ca ca nọ, lớn lên chút nữa thì mỗi lần đến Thông Hứa đều sống chết không muốn về, thế nào cũng phải ở lại Tống phủ một thời gian mới rời đi. Hơn mười năm qua, thì đã tạo được một quan hệ hữu nghĩ thắm thiết với Khả Tâm, nhưng lại không thể khiến cho Tống Dịch luôn ngưỡng mộ kia nhìn bằng ánh mắt khác.

Tiếp tục đọc

Tiểu Thất Chậm Đã – Phiên ngoại 5


Phiên ngoại 5

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Kể chuyện ở kinh hay hơn so với Thông Hứa, Trần Tử Cung nhìn võ sinh đầu đội nón sắt, chân mang ủng dày, cầm trường thương trong tay trên đài cao, theo tiếng chiêng trống mà mua trường thương, trong lòng bắt đầu âm thầm cân nhắc, nếu nói là kể chuyện, nói một đoạn truyện nổi tiếng nào đó cũng có thể giải thích được, lần trước cùng Tiểu Thất nghe, rõ ràng là do tiên sinh kể chuyện kia tự mình kể lung tung, cái truyện như vậy cũng có thể làm cho Tiểu Thất nghe đến say mê như vậy?

Tiếp tục đọc

Tiểu Thất Chậm Đã – Phiên ngoại 4


Phiên ngoại 4

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: lana_chan

Người một nhà ở cùng nhau thì có rất nhiều điểm lợi, tỷ như lúc nào mỹ phụ nhân nhớ cháu ngoại hoặc là muốn tìm Tống mẫu nói chuyện phiếm, lập tức ngồi xe ngựa là được ngay, lúc nào Tiểu Thất muốn quay về Tiền phủ, đi bộ cũng có thể đến được.

Tiếp tục đọc

Tiểu Thất Chậm Đã – Q10: Tướng công, ta chờ chàng…- Chương 70


Chương 70

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: lana_chan

Mỹ phụ nhân bắt đầu thu xếp trở về, người trong nhà bàn bạc cho Tiểu Thất về Thông Hứa ở trước, chờ cho mọi chuyện bên này chấm dứt hết thảy sẽ đi đón người. Hơn phân nửa là ý của Tống Lương Trác, hắn muốn bồi nàng thật tốt, chứ không phải để nàng từng khắc từng khắc lo lắng cho an nguy của hắn.

Tiếp tục đọc