Tướng công không xuất gia – Chương 10 – Chương 10.2


Chương 10.2

Edit: Kally

Trong phật điện yên tĩnh bình hòa, mười mấy hòa thượng lớn nhỏ ngồi ngay ngắn sắp xếp theo hàng, châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, Nam Thần Hạo ngồi đầu tĩnh tâm khấn thầm, hướng Phật tổ cầu cho tâm nguyện của mình được đạt thành.

Tiếp tục đọc

Tướng công không xuất gia – Chương 10 – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Kally

Nói đến cũng thật không biết nên vui hay nên buồn?

Vui là đêm đó Triệu Nghiên Nghiên vu cáo không thành, sự tình bại lộ, dưới sự ép hỏi của mọi người không thể không nói ra hết thảy ngọn nguồn. Có thể nói là do xấu hổ không chịu nổi, đáy lòng cũng biết là chuyện xấu tới mức này, vương phủ không có khả năng dung hạ hai người bọn họ, hai mẹ con cực kỳ thức thời, sáng sớm hôm sau liền lặng lẽ lên xe ngựa trở về Dương Châu, chắc là sau này cũng không dám lên kinh tác uy tác phúc nữa!

Tiếp tục đọc