Tuyển biên tập truyện (beta)


Hiện nay nhân lực edit truyện cũng như truyện nhà ta đang tăng lên. Nên ta tuyển các nàng phụ ta beta truyện.  Vì các nàng beta sẽ chịu trách nhiệm chính cho các truyện trước khi được post nên trách nhiệm sẽ nặng nề hơn các nàng edit. Do đó ta có 1 vài yêu cầu khá cao cho các nàng này ^.^

Các yêu cầu về nàng beta:

– Kiên nhẫn với các truyện do mình nhận beta

– Khi nhận bản edit có chỗ nào không hài lòng có thể nói ta chứ không được tranh cãi với các nànng edit

– Các bản edit sai nhiều hoặc không biết chỉnh sửa thì báo ta biết

-Có thắc mắc kiến nghị gì cũng thông báo cho ta luôn

-> Túm lại các nàng beta sẽ làm việc trực tiếp với ta. Chỉ có những việc ta thấy cần ý kiến của edit thì khi đó sẽ họp chung để bàn. Ta ra quy định nghiêm khắc này với các nàng beta là vì để tránh việc tranh cãi giữa 2 lĩnh vực beta và edit nếu có việc đột xuất phát sinh