Vương phi tiểu mẹ kế


Tác giả: Qủy Nhi

Convert: daisy-chrys

Edit: dark Angel

Văn án

Nàng là một nữ nhân hay thay đổi

Nàng thực không hay ho, xuyên qua lại phải nuôi dưỡng đứa nhỏ

Hoàn hảo, vận khí nàng không tồi, bằng không nàng không phả là hiện đại ở cổ đại này

Cái gì, cái gì, ai dám bắt cóc con nàng, không muốn sống nữa ư

Ách, ngươi là cha hắn, ta là nương hắn đây, không đúng a….

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão công ‘Nàng’ không phải đã chết rồi sao?

Vậy nàng rốt cuộc là ai?