Tướng gia xin bớt giận – Chương 6


Chương 6

Edit: gau5555

Beta: meothuytinh

Hoàng Thượng đối với Nhậm Doanh Nguyệt vẫn chưa có phúc đáp gì, hắn chính là muốn đi thăm thái tử.

Ở Lương đình ngoài Ngự hoa viên, chỉ còn lại hai người từng là vợ chồng .

Lục Triều Vân thân thủ đi ra đỡ người, lại bị nàng không dấu vết tránh đi, hắn thu hồi tay, thần sắc thong dong ở một bên ngồi xuống.

Tiếp tục đọc