Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 225


Chương 225: Ngươi dám cùng hắn ngủ thử xem xem?

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Trong xe ngựa phía trước không hề có động tĩnh gì điều này làm cho Ngữ Diên thực không có cảm giác thắng lợi, đơn giản đem thủ vệ trong xe kéo ra ngoài, nàng lại lôi Phượng Ly Ca ngồi xuống, không khí an tĩnh như vậy mãi cho đến khi đến thôn trang tên là ‘Cao Vượng’ mới bị đánh vỡ.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 224


Chương 224: Xao động bất an, sóng ngầm ở dưới dao động!

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Bởi vì đột nhiên xuất hiện Phượng Ly Ca, lần này hai người xem như giăng lên, cũng bởi vậy tất cả mọi người có trò hay để nhìn, Lý Lập là muốn xem đến tột cùng ai sẽ thắng, Béo lão nhân muốn nhìn ngoại tôn này một chút cảm giác đều không có thật sao? Xảo lão thái là muốn xem Chỉ San lúc nào sẽ có chuyện tốt, Chỉ San này là muốn xem Vương Phi đến tột cùng muốn chơi đùa cái gì? Mà Phượng Ly Ca anh tuấn nhún vai tỏ vẻ hắn thầm nghĩ cùng Mỹ Dương Dương từ từ nghỉ ngơi một ngày, dù sao hắn cũng biết bí mật của nàng.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 223


Chương 223: Ngươi được lắm, ngươi có Juliet, ta có Romeo của ta !

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

“A ——” Ngữ Diên vừa mới nói xong cô nãi nãi, cổ họng của nàng đã bị người bóp chặt rồi, không cần nghĩ, cũng biết là người nào, cửa theo Sở Hạo một chưởng gió đã lặng yên không phát ra hơi thở đóng lại, mà nàng giờ phút này đang dính ở cửa phòng yết hầu khó chịu không thôi.

Tiếp tục đọc