Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 18


Chương 18: Trèo tường gặp được đắc ý hoàng đế

Edit: Tui là cô dâu

Beta: Đế Vương

“Chinh phục đại kế bước đầu tiên, làm cho hắn phát hiện được ta đắc ý!”

Đồng Tiểu Nhạc nắm bút lông, trên giấy cong vẹo viết xuống như vậy một loạt chữ to.

Tiếp tục đọc

Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 15


Chương 15: Lũ lụt

Edit:  dark Angel

Beta: troi0dat0oi0

Lâm triều xong, Thập Tam lẳng lặng không nói một lời đi phía sau Dận Chân. Hai người lần lượt lên xe ngựa, rốt cuộc hắn không nhịn được mà gầm nhẹ: “Tứ ca, sao thái tử hắn có thể làm như vậy? Để cho huynh chủ động thỉnh chỉ xin đi trị lũ lụt? Triều đình hàng năm cấp bạc để tu sửa đê điều còn ít chắc? Sao lũ lụt còn có thể xảy ra? Ngươi sáng suốt ai chẳng biết là vì quan viên địa phương đã bỏ túi riêng? Hiện tại hắn lại để huynh thỉnh chỉ đi xử lý, loại việc đắc tội với nhiều người này tất cả mọi người đều trốn tránh, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Mọi người đều biết huynh là người của hắn, hắn lại đem huynh đẩy lên trước, làm như vậy trước mặt Hoàng A Mã chẳng phải để thể hiện hắn là hiền nhân hay sao?”
Tiếp tục đọc