Võng du : 1/2 prince – Chương 2 – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: LuckyAngel

“Tiểu Long Nữ cẩn thận sau lưng ngươi, chạy mau. . . . . .” lời còn chưa nói xong, đằng sau xuất hiện con sói so với bình thường lớn hơn gấp ba lần, cả người sói trắng tiến nhanh đến gần Tiểu Long Nữ, hung hăng cắn vào bả vai Tiểu Long Nữ.

Tiếp tục đọc

Chỉ sợ tương tư khổ – Mở đầu


Mở đầu

Edit: V.A

Beta: darkangel

Trước kia, trong thành Tô Châu có một người con gái quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp thiếu nữ không ai có thể sánh được. Không biết có bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối trước váy của nàng, bà mối tới cửa cầu thân thiếu chút nữa dẫm lên cả cánh cửa.

Tiếp tục đọc