Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 34


Chương 34: Chuyện xưa không muốn ai biết

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Đảo mắt, mùa đông đã đến!

Ngày hôm đó, Thư Di đang nằm trong chăn mơ mộng đẹp, chợt một tiếng kêu “Cách Cách, dậy đi thôi!” vang lên bên tai, đưa tay quơ quơ muốn đuổi âm thành ồn ào đi, nhưng lúc vừa lui lại trong chăn thì bị một bàn tay lạnh lẽo bắt được, Thư Di cả kinh, tỉnh táo ngay!

Tiếp tục đọc