Hồng dựng vào đầu – Chương 5


Chương 5: Được sủng ái

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Trở lại trong phòng, Giai Nhân đã ở đó, vừa thu dọn phòng vừa nói “Nô tỳ vừa nghe được một số chuyện”. Giai Nhân vốn là người kín đáo chỉ có Yên Hồng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cộng thêm mấy đóa kim hoa mới hiểu được.

Tiếp tục đọc