Ra tường ký – Chương 40


Chương 40: Đêm hoa đăng lại tương phùng (1)

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tam Nương nhẹ nhàng đi vào phòng đánh thức Cận Liễu Liễu, sau đó thừa dịp nàng còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang mơ mơ màng màng, ép nàng uống hết một bát canh giải rượu.

Qua nửa canh giờ, canh tỉnh rượu trong bụng Cận Liễu Liễu đã bắt đầu có tác dụng, sau đó nha hoàn lại giúp nàng tắm rửa thay quần áo.

Tiếp tục đọc