Lưu manh đại hiệp – Chương 7 – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit & beta: meott + ss Vi Tiểu Bảo + Tuý Lạc Hoa

Thời gian ba năm nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như: Vương phủ biến mất, nơi cũ đó trở thành Thiên Bảo phường nổi danh ở Tô Châu, chuyên doanh kì trân dị bảo trong thiên hạ.

Khúc Địch khoan thai đi vào quán trọ lớn nhất trong thành- Phú Quý Cư.

Tiếp tục đọc