Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Sáng sớm rời giường, thần trí còn chưa tỉnh, Dư Kiếm Thu liền đã hứng thú vội vã chạy tới phòng nàng, nói là Tề Mạnh Hoài mời nàng đến Hỉ Lai khách  sạn dùng cơm trưa. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Dư Kiếm Thu, làm cho nàng không thể không nghi ngờ, cuối cùng Dư Kiếm Thu phát giác ánh  mắt hoài nghi của nàng, liền tìm lý do rời đi. Dư Kiếm Thu này chắc là có chuyện gì giấu diếm nàng?

Tiếp tục đọc