Trình gia có hỉ – Chương 39


Chương 39: Cự tuyệt cuối cùng

 Edit: gau5555

Beta: meott

Thật ra Xuân Hỉ cũng không nắm chắc Gia Lập có thể tới hay không, nếu kế hoạch không bị bại lộ, thì cô vẫn còn tin tưởng. Bọn họ không nên tin tưởng Tiếu Hàm, người này mỗi khi đưa ra chủ ý gì thoạt nhìn cũng không tồi nhưng cuối cùng nhất định sẽ thất bại, đây là vì sao? Chính anh ta cũng rất buồn rầu.

Tiếp tục đọc