Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 7 – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit: V.A

Beta: darkangel

Thiên Sơn cũng không cao, trong núi rất yên tĩnh, có nhiều cây bạch quả rất kỳ lạ, nhất là những hòn đá kỳ quái, càng cho thấy tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên, như sư như hổ, mười vạn núi đá, hình dạng linh kỳ (linh thiêng, kỳ thú).

Tiếp tục đọc