Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 80


Chương 80: Lên đường ngay hôm đó

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

“Chỉ là, bản vương tử đã thông suốt, cam tâm tình nguyện đi đến đất phong. Bởi vì hiện tại bản vương tử có được ngươi…”

Cái gì? Sao lại dính dáng đến nàng, trong hành cung có nhiều nữ nhân như vậy, lại chỉ thích mình nàng, hắn nghĩ đây giống như đang đóng phim truyền hình hay sao chứ, làm ra vẻ như tình thánh.

Tiếp tục đọc